RadioStanice Dijaspora USA

With over 20 radio stations, the area of the Diaspora – USA. Broadcast of the Balkan language. Many radio stations are there for you 24/7 and inform about the latest events, music and sports.

Sa preko 20 radio stanica, s područja dijaspore – USA. Emitovanje emisija na balkanskom jeziku. Mnoge radio stanice su 24/7 tu za vas i informišu o najnovijim dogadjajima, muzikom i sportom.